مراسم پایانی جشن بزرگ سینمای ایران + تصاویر

Wed Sep 13, 2017 18:27:58
مراسم پایانی جشن بزرگ سینمای ایران + تصاویرمراسم پایانی جشن بزرگ سینمای ایران + تصاویرمراسم پایانی جشن بزرگ سینمای ایران + تصاویرمراسم پایانی جشن بزرگ سینمای ایران + تصاویرمراسم پایانی جشن بزرگ سینمای ایران + تصاویرمراسم پایانی جشن بزرگ سینمای ایران + تصاویرمراسم پایانی جشن بزرگ سینمای ایران + تصاویرمراسم پایانی جشن بزرگ سینمای ایران + تصاویر

آیین اختتامیه نوزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران شامگاه سه شنبه در موسسه فرهنگی، ورزشی پیام برگزار شد.

Caegory :