استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎

استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
Sun Aug 13, 2017 14:22:39

ترامپ وعده داده که ۵ هزار نفر به نیروهای مرزبانی آمریکا جهت حفاظت از مرزهای این کشور اضافه کند. داوطلبان باید یک دوره یک ماهه آموزشی را در آکادمی مرزبانی آمریکا در آرتزیا بگذرانند.

MoreImage

استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
استخدام مرزبانان بیشتر در آمریکا‎
Category:
string(891) "[{"id":"3026101","sort":"7564846","contenttypeid":"21","pic":"150258752997162500.jpg","title":"افزایش کشته های ناآرامی در ویرجینیا"} ,{"id":"3026336","sort":"7564851","contenttypeid":"21","pic":"150260843221694400.jpg","title":"دادستان ویرجینیا: ترامپ عامل گسترش نژادپرستی است"} ,{"id":"3026386","sort":"7564856","contenttypeid":"21","pic":"150260989427564400.jpg","title":"توان ارتش کره شمالی چقدر است؟"} ,{"id":"3026316","sort":"7564861","contenttypeid":"21","pic":"150260760290373400.jpg","title":"دیدار سناتورهای آمریکایی با سرکرده منافقین در آلبانی"} ,{"id":"3026246","sort":"7564866","contenttypeid":"21","pic":"150260350670082900.jpg","title":"کلیات طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا تصویب شد"} ]"