مسابقه‌ای عجیب در چین!

مسابقه‌ای عجیب در چین!
Sun Aug 13, 2017 13:39:32

مسابقه فلفل خوری، در چین بسیار پرطرفدار و محبوب است. هر ساله مسابقه ای در کشور چین برگزار می‌شود که شرکت کنندگان در آن می بایست درون حوضی پر از آب و فلفل قرار گرفته و ظرف یک دقیقه فلفل قرمزهای تند و آتشین را بخورند. برنده نهایی این مسابقه کسی بود که می توانست فلفل بیشتری را در مدت زمان یک دقیقه بخورد.

MoreImage

مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!مسابقه‌ای عجیب در چین!
string(1218) "[{"id":"3025511","sort":"7561801","contenttypeid":"21","pic":"150251739524574400.jpg","title":"جا انداختن دست بوکسور توسط رقیب، وسط رینگ"} ,{"id":"3018706","sort":"7561806","contenttypeid":"21","pic":"150169606815049500.jpg","title":"جست و خیز تانک ها در میدان مسابقه+ویدئو"} ,{"id":"3012546","sort":"7561816","contenttypeid":"21","pic":"150105350907104200.jpg","title":"مهمانان ناخواسته مسابقه‌های ورزشی"} ,{"id":"3024666","sort":"7561821","contenttypeid":"21","pic":"150241686546162500.jpg","title":"36 نفر در تصادف زنجیره ای درچین جان باختند"} ,{"id":"3024756","sort":"7561826","contenttypeid":"21","pic":"150243202254684500.jpg","title":"چین: اگر آمریکا به کره شمالی حمله کند مقابله می کنیم"} ,{"id":"3024871","sort":"7561831","contenttypeid":"21","pic":"150244057130899600.jpg","title":"پکن، واشنگتن را به فتنه‌انگیزی متهم کرد"} ,{"id":"3025196","sort":"7561836","contenttypeid":"21","pic":"150247624230765200.jpg","title":"کشوری که نقشی مهم در بازسازی سوریه خواهد داشت"} ]"