مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه

مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
Sun Aug 13, 2017 11:35:33

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی در ارومیه برگزار شد.

MoreImage

مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی - ارومیه
string(1068) "[{"id":"3021891","sort":"7558576","contenttypeid":"21","pic":"150209630231898100.jpg","title":"شلوارهای ورزشی "نانو" به بازار رسید"} ,{"id":"3019986","sort":"7558581","contenttypeid":"21","pic":"150190974716672900.jpg","title":"تاثیر یوگا در بهبود افسردگی"} ,{"id":"3019606","sort":"7558586","contenttypeid":"21","pic":"150184703977008900.jpg","title":"واکنش وزارت ورزش به حضور دو بازیکن ایرانی مقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس"} ,{"id":"3017481","sort":"7558591","contenttypeid":"21","pic":"150159007876014300.jpg","title":"درمان بیماری کبد چرب با ورزش"} ,{"id":"3016161","sort":"7558596","contenttypeid":"21","pic":"150139031807933900.jpg","title":"وقتی استخرهای دولتی با آب‌آشامیدنی پر می شود مابقی با وایتکس!"} ,{"id":"3011216","sort":"7558601","contenttypeid":"21","pic":"150089856072167300.jpg","title":"چگونه ورزش از زوال عقل جلوگیری می‌کند؟"} ]"